Polityka prywatności

WYPOŻYCZ SAMOCHÓD
 • Miejsce wynajmu
 • Miejsce zwrotu
 • Odbiór
  Zwrot
 • Typ wynajmu

Data wynajmu nie może być z przeszłości

Data zwrotu nie może być mniejsza od daty wynajmu

Musisz wypełnić zaznaczone pola

W wybranym punkcie wynajmu minimalny czas trwania rezerwacji to dni

W wybranym punkcie wynajmu maksymalny czas trwania rezerwacji to dni

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), niniejszym informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji online jest Euro Group Poland Dariusz Andrzejewski z siedzibą w Gdańsku, ul. Pułaskiego 13/17C2, 80-520
 2. Twoje dane osobowe podane w formularzu rezerwacji online przetwarzane się w celu dokonania rezerwacji wybranego przez Ciebie pojazdu w określonym terminie, przygotowania dokumentów najmu oraz wydania pojazdu;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji online jest Twoja dobrowolna zgoda jednakże podanie tych danych jest konieczne do wykonania rezerwacji wybranego przez Ciebie pojazdu w danym terminie, do kontaktu się z Tobą oraz wynika z naszych wspólnych potrzeb;
 4. Dane osobowe podane w formularzu rezerwacji online mogą zostać przekazane (udostępnione) osobom trzecim wykonującym niezbędne czynności na naszą rzecz oraz przetwarzającymi dane osobowe w naszym imieniu i z naszego upoważnienia, jednakże wyłącznie w celu realizacji rezerwacji online lub w celu realizacji innych uprawnień czy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zakończenia rezerwacji lub zakończenia najmu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub gdy obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odpowiednich przepisów prawa;
 6. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Nasze oddziały

Euro-rentcar © 2018. All rights reserved. Projekt i wykonanie: RentCarSoft